Sinema yazarı Fatma Cihan Akkartal ile yazar Hakan Bıçakcı’nın her bölümde farklı bir tema
üzerine konuştukları video serisi.